De Buurman Huis TUin PA AZ PC CONTACT

PC

Een computer moet het gewoon doen.
Altijd.
En dat zou bij u wel eens niet het geval kunnen zijn.

U behoort dan bij de meerderheid van de Nederlandse bevolking die geen preventief onderhoud aan de computer pleegt. Maar o wee als het ding vastloopt, uw kostbare gegevens kwijtraakt of tergend traag op uw bevelen reageert! Dat komt nooit goed uit en is één van Neerlands belangrijkste oorzaken van ongezonde stress: computerergernis!

Kies voor Prevent-IT, vertrouw uw PC toe aan onze vakkundige BuurmanHulp en het is al gauw (weer) een genot om met het ding te werken: snel, eenvoudiger dan tevoren en betrouwbaar.
Wilt u geen onderhoud, maar wel een beroep kunnen doen op onze (telefonische) storingsdienst of heeft u alleen  hulp nodig bij het installeren van nieuwe hard- of software? Geen probleem, het abonnement PA-Totaal geeft u toegang tot een breed spectrum aan specialistische kennis op gebied van de Informatie Technologie (IT). Leest u verder en maak uw keuze.

Prevent-IT: Preventief Onderhoud van PC aan huis: vier maal per jaar, om de drie maanden:
- Stofvrij maken van de PC (intern en extern)
- Schonen PC van overtollige software en bestanden
- Optimale inrichting Bureaublad
- Controle werking PC op onderdelen
- Check op virussen (update antivirus-software) en spyware
- Schijfopruiming en defragmenteren
- Register opschonen
- Mondeling advies

Bovenstaande werkzaamheden worden voor zover mogelijk binnen de daarvoor gereserveerde tijd uitgevoerd. Indien niet allemaal binnen 1 bezoek uitvoerbaar, worden de resterende werkzaamheden tijdens een volgend bezoek verricht.

PA-Totaal: Abonnement dat – naast toegang tot alle overige diensten van De Buurman - recht geeft op gebruikmaking van de volgende expertise als het u uitkomt:

Overig PC:
- Reparatie aan huis
- Telefonische ondersteuning
- Begeleiding/advies/installatie en instructie bij aanschaf nieuwe apparatuur (totale Trajectbegeleiding)
- Levering PC’s en onderdelen zoals harddisks etc.
- Het maken van backups
- Persoonlijke begeleiding/instructie
- Installatie software
 

Internet (telefoon, ADSL, Kabel):
- Advisering en implementatie
- Keuze provider / soort abonnement
- Levering hardware
- Aanleggen benodigde bekabeling
- Installeren modem/ethernetkaart
- Testen verbindingen
- Instructie

Netwerken (COAX/UTP/wireless):
- Advisering en implementatie
- Levering hardware
- Aanleggen benodigde bekabeling
- Installeren netwerkkaart
- Testen verbindingen
- Instructie
 
Website:
- Advisering en implementatie
- Ontwerp
- Bouw
- Installatie
- Onderhoud (periodiek)
 
Responsetijden

Voor al onze abonnees gelden de volgende responstijden op werkdagen:
Binnen 4 uur telefonische support in geval van calamiteit
binnen 24 uur ter plekke in geval van calamiteit
binnen 2 dagen ter plekke in geval van niet urgente, aanvullende werkzaamheden
binnen 14 dagen ter plekke voor de eerste inspectie.

Deze responstijden gelden vanaf het moment van telefonische melding aan De Buurman op 073-5038220, per fax op 084-2242065, e-mail aan info@debuurmanbrabant.nl of per brief aan in de postbus of per post aan De Buurman Bleijendaalseweg 8a 5258 SR Berlicum.
Wij zijn bereikbaar van 7 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds, 7 dagen per week.

Kwaliteit

Eén van de sleutelwoorden in de dienstverlening van De Buurman.
Alhoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uw BurenHulp hebben geselecteerd, kan het voorkomen dat er een verschil van mening bestaat over de geleverde kwaliteit.
Laat u het ons weten. Bel ons op 073-5038220 of stuur een e-mail naar  info@debuurmanbrabant.nl.
 
Wij lossen het voor u op.
 
Naar tevredenheid, zonder u nodeloos lastig te vallen.

De Buurman.
Uw zorg. Ons werk.
Copyright © 2021: De Buurman Particuliere Dienstverlening | Disclaimer